Part VIII

SCA 113. Báseň věnovaná při dokončení jednoho milionu ptáčků Dream-Freedom-Peace-Birds

Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Pane Nejvyšší…

Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Pane Nejvyšší,
můj Absolutní Nejvyšší, můj milovaný Nejvyšší,
dnes ještě jednou,
ze své neomezené Štědrosti
činíš ze mě
svůj vybraný nástroj.
Skrze mé aspirující srdce
a zasvěcený život
dokončuješ jeden milion
ptačích stvoření.
Můj Pane, můj Pane, můj Pane,
učiň mé srdce
hodným Tvého nekonečného Soucitu
a můj život Svým nesmrtelným Vítězstvím.
Můj Pane, můj Pane, můj Pane,
Tví ptáčci se usmívají
na obloze nekonečnosti.
Tví ptáčci zpívají
ve Věčném Míru, Míru, Míru.