Část V

SCA 1131-1132. Následující otázky zodpověděl Sri Chinmoy 24. července 1980.

Jak se můžeme připravit na středeční meditaci, abychom byli vnímavější?

Sri Chinmoy: Snažte se cítit, že každý středeční večer je zlatou příležitostí. Buď tuto zlatou příležitost využijete, nebo ji promeškáte. Získáte něco velice vzácného, nebo něco velice vzácného ztratíte. Takto byste to měli chápat. Jste-li moudří, pokusíte se takovou příležitost co nejvíce využít. Jste-li hloupí, zanedbáte ji a ztratíte ji.

Meditujeme hodinu nebo hodinu a půl. I kdybyste byli ve svém nejvyšším jenom pět minut, něco přijmete. Nemusíte být vnímaví celou dobu. Můžete přijmout velké množství i v průběhu krátkého času.

Vždycky myslete na to, že existuje místo, kde můžete dostat tu nejvýznamnější věc. Musíte si ovšem této věci vážit. Problém je v tom, že děti bohatých rodičů utrácí otcovo bohatství. Otci nevadí, že dítě využívá jeho bohatství. Ale dítě jej zneužívá, utrácí jej. Otec na to řekne: „Časem se naučí zacházet s penězi.“ Ale někteří v tom pokračují a nic to pro ně neznamená. Chtějí otcovo bohatství, ale neváží si jej.

Síla peněz není špatná, pokud se používá správným způsobem. Také duchovní síla se musí používat správným způsobem. Ale někteří lidé nemají rozvinuté vědomí. To je důvod, proč zneužívají svoje vnitřní bohatství. Čeho si váží? Své letargie, lenosti, nevědomosti.

Proč miluji Ameriku? Vždycky říkám, že Amerika je jako šílený slon, který běží sem a tam, rozbíjí hlavy, ale aspoň se snaží jít vpřed. Dost často jde místo toho stranou. Ale kdyby jenom ležel a spal, nedostal by se vůbec nikam. Je lepší dělat chyby než se povalovat. Pokaždé, když uděláme nějakou chybu, máme z toho žalostný zážitek. Potom se znovu pokusíme udělat pokrok. Opět děláme chyby. A opět cítíme, že existuje něco vyššího a hlubšího. Ale kdybychom si nevážili duchovního bohatství, co bychom udělali? Jenom bychom spali, zůstali bychom na stejném místě, na jakém jsme byli vždycky.

Vraťme se však k tvé otázce — než přijdu ve středu na meditaci, můžete si číst knihy a vytvořit meditativní vědomí. Velmi často se stává, že přijdu na setkání, a je tam atmosféra jako na indickém trhu. Všichni si povídají a pobíhají kolem. Žáci jsou jako zlobiví studenti. Dělají všechno špatně, ale jakmile se objeví učitel, hned jsou zticha.

Pokud přijdete na setkání dříve a zůstanete plní míru, atmosféra míru a jeho vědomí vstoupí do žáků, kteří jsou neukáznění. A dokážete-li zůstat v tichu, budu vám upřímně vděčný.