Jaký je rozdíl mezi tvou láskou a tvým zájmem?

Sri Chinmoy: Když někoho milujete, projevujete o něj zájem, ale láska je nekonečně důležitější než zájem. Láska znamená jednotu. Zájem nemusí být založen na jednotě. Pokud si vybudujete jednotu s lidstvem nebo s vyššími skutečnostmi, dáte všechno, co máte, a všechno, čím jste. Jestli však o někoho projevujete zájem, dáváte podle velikosti své ochoty, nikoli podle svých možností. Když někoho milujete, dáváte podle svých naprosto největších možností. Dáte všechno, co máte a všechno, čím jste.

Jestliže máte zájem, dáte jenom trochu. Žebrák vás požádá o almužnu a vy mu dáte jeden nebo dva dolary. Tak vypadá váš zájem o chudého člověka. Možná si pomyslíte: „Třeba neměl nic pořádného k snídani.“ Pokud byste však k tomu člověku chovali lásku, okamžitě byste ho pozvali k sobě domů, dali mu svoje nejlepší jídlo a nechali ho jíst, kolik by chtěl.

Takže mezi zájmem a láskou je veliký rozdíl. Láska znamená naprosté sebedávání, ale ze zájmu dáte jenom tolik, kolik chcete dát, ať už je to jeden dolar, nebo deset. Zájem je omezen vaší ochotou dávat, ale když k někomu cítíte lásku, dáváte tomu člověku bez všech omezení, podle vašich vlastních vnitřních možností. Láska znamená vědomé a neustálé nepodmíněné sebedávání. O skutečnou lásku jde jenom tehdy, je-li nepodmíněná.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 34.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 1471st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 34, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »