Část II

SCA 1172-1175. Sri Chinmoy dostal 23. dubna 1988 na Aspiration Ground inspiraci, aby při příležitosti narozenin žáka „N“ nabídl následující poselství světla blaženosti.

Koncentrace

Dejte svoji ruku mezi obočí a trochu výše. Nyní řekněte: „Teď se koncentruji. Já vím, že můj Pán Milovaný Nejvyšší je přímo nad mou hlavou.“

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 35.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2004.

Toto je 1479th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 35, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »