Kontemplace

Dejte svoji pravou ruku přes srdce a levou ruku na hlavu. Stiskněte prosím trochu svoji hlavu i hruď. Nadechujte se a vydechujte tak tiše a pomalu, jak je to jen možné. Nyní řekněte: „Teď kontempluji, jasně vidím svého Pána Milovaného Nejvyššího přímo před mým okem vize a On mi říká, že dychtí si hrát se mnou na schovávanou.“