Existuje nějaký správný způsob, jak začít s jakýmkoli projektem?

Sri Chinmoy: Jakýkoli projekt začínej vždy s vnitřním štěstím a udržuj si pocit, že ten projekt není tvůj, ale Nejvyššího. To je velice důležité si uvědomovat, když máš udělat něco sám. Jinak se jenom zničíš, abys uspěl, aby ses proslavil, abys dokázal, že ty jsi na tu práci ten nejlepší. Uděláš to pomocí ega, protože budeš chtít překonat ostatní.

Existuje jiný pohled na věc. Zkus cítit, že Nejvyšší ti svěřil tuto zlatou příležitost, abys začal nový projekt. Tuto příležitost se pokusíš projevit v reálném světě s nejvyšší pokorou, oddaností a pocitem jednoty s Nejvyšším. To je božský přístup.

V současnosti někteří lidé mají přístup, který vychází z přesvědčení, že dostali nějaký projekt, protože na to mají patřičné schopnosti. Chtějí porazit ostatní a proslavit sami sebe. Všechno je to jenom „já“ a „moje“. Tento přístup však musíte změnit. Musíte cítit, že Nejvyšší díky Svému nekonečnému Soucitu vám dal schopnosti a příležitost pro Něj něco udělat. A vy to uděláte oduševněle a s oddaností. Ale začněte se štěstím. Vždycky musíme začínat se štěstím.