Máme-li k něčemu inspiraci, jak můžeme vědět, jestli je to božská inspirace, nebo jenom ego, které nás pokouší?

Sri Chinmoy: Předchozí odpověď se vztahuje i na tuto otázku. Pokud tvoje inspirace přichází zevnitř, z hloubi tvého srdce, budeš zakoušet ohromnou radost. V tu chvíli se nebudeš rozhlížet kolem, abys zjistil, jestli se na tebe někdo dívá a obdivuje tě — budeš se jenom pokoušet vykonat svoji práci. Dostanete-li poselství zevnitř, zaslechnete-li vnitřní hlas, budete pracovat spontánně a bezesně, a nebude vás zajímat, kdo vás sleduje a obdivuje. Jestli ten hlas přijde z vaší velice hluboké meditace, můžete mu věřit. Pokud ovšem uslyšíte nějaký hlas při práci nebo za běhu a máte pocit, že to přišlo z největších hloubek vašeho srdce, mohlo to ve skutečnosti přijít z vašeho vitálna, z intenzivního vitálna. Jestli však máte velice hlubokou a mocnou meditaci, dlouhou meditaci, ve které nejsou žádné myšlenky, nic, a uprostřed přijde inspirace, v tu chvíli jí můžete věřit. V opačném případě lidé říkají, že přijali poselství z nitra, a přitom jde většinou jenom o mentální halucinaci.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 35.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2004.

Toto je 1479th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 35, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »