Velice trpím na fyzické úrovni a zajímalo by mě, jestli mi Bůh dává tuto zkušenost z nějakého důvodu.

Sri Chinmoy: Jakmile vstoupíte do duchovního života, musíte brát každou událost svých životů jako zkušenost, kterou vám dává Bůh. Pokud to berete jako zkušenost, kterou jste dostali od Boha, nebudete se na něj zlobit, protože víte, že je plný Soucitu a Náklonnosti. Jestli však řekneme, že tuto zkušenost nám dávají negativní síly a my jsme neudělali nic špatného, abychom si to zasloužili, rozzlobíme se na ně a ztratíme mír mysli. Ať už se nám v životě stane cokoli, Bůh to schválí, dovolí to, nebo to aspoň toleruje. V našem životě se může z různých vnitřních důvodů stát něco špatného a Bůh to jenom toleruje. Protože jsi hledající, měl bys vždy cítit, že pokud Bůh toleruje tvoje utrpení, musí k tomu být zvláštní důvod.

Pokud jde o mě, trpím kvůli svému kolenu poslední čtyři nebo pět let. Mohl bych obvinit negativní síly, to je pravda, ale k čemu by to bylo dobré? Jestli jsem ztotožněný se svým Pánem Nejvyšším, řeknu: „Copak On netrpí zároveň se mnou?“

Mám dva malé psy. Když z nějakého důvodu trpí, díky síle své jednoty trpím s nimi. Tyto dva malé psy stvořil Bůh, ale já jsem si s nimi vybudoval takovou jednotu, že je mi zle, když oni trpí.

Co se nás týče, stvořil nás Bůh. Jeho Náklonnost, Zájem, a Soucit s námi jsou přirozeně nekonečně silnější než to, co já mohu cítit ke svým malým psům. Takže když trpíme, musíme cítit, že Bůh také trpí. Jestli můj Milovaný Nejvyšší souhlasí s tím, že bude trpět se mnou, já musím přijmout svůj osud takový, jaký je.

Nejde o to, že by nám Bůh dával utrpení, aby se z nás stali lepší lidé. Bůh takto nepracuje. Bůh dává jenom to, co je opravdu dobré. Ale když se stane něco bolestivého, Bůh to může tolerovat. Pokud Boha milujeme, řekneme v takovou chvíli: „Jestli Bůh může tuto bolest tolerovat uvnitř mě, se mnou a pro mě, nemám nic proti tomu. Budu se jenom modlit k Bohu za naplnění Jeho Vůle.“