Je za všechny naše činy odpovědná Boží Milost?

Sri Chinmoy: Když si myslíme, že jsme díky našim vlastním schopnostem udělali nějaký pokrok, jde o tu nejhorší možnou lež, je to lež veliká jako Himálaje. Jestli věříme něčemu takovému, pěkně si kopeme každou sekundu vlastní hrob! Náš pokrok nám umožnil Boží nekonečný Soucit a Boží nekonečná Milost.

Jsem si jistý, že si pamatujete, co dělali někteří z vašich přátel, když jste chodili do školy nebo na univerzitu. Vy jste se modlili k Bohu, aby se z vás staly Jeho lepší nástroje, aby se z vás stali dobří občané. Oni brali drogy a byli absolutně pohlceni světskými problémy a napadaly je všechny možné špatné síly. Možná že tyto síly se pokoušely napadnout také vás. Ale kdo vás zachránil? K duchovnímu životu vás přivedl právě Boží nekonečný Soucit.

Možná že řeknete: „Já jsem se snažil, snažil jsem se, aby se ze mě stal lepší člověk.“ Ale něco takového nedokážeme našimi vlastními silami. V každém okamžiku jsou tady nebožské síly, aby zastavily náš pokrok. Vstoupí do vás pochybnost o sobě. Řeknete: „K čemu je dobré, aby se ze mě stal lepší člověk? Nikdo mi to neuvěří.“

Když máme dobrou myšlenku, okamžitě přijde pochybnost o nás samých a my si pomyslíme: „Toto nikdy nedokáži.“ Nebo přijde jiná myšlenka: „To, co jsem udělal, nikdo neocení, nikdo tomu neuvěří.“ Tyto negativní síly přijdou, aby chytře zničily naši dobrou myšlenku ještě předtím, než se stačí projevit.

Ale pokud je to Boží Vůle, od začátku do konce budete cítit Jeho Milost, jak ve vás a vaším prostřednictvím pracuje. Na začátku vždycky cítíme, že je to jedno procento Boží Milosti a devadesát devět procent naší tvrdé práce. To nám říká naše hloupost. Později naši filozofii postupně změníme. Říkáme, že jde o devadesát devět procent Boží Milosti a jedno procento naší práce. Potom se dostaneme do bodu, kdy řekneme: „Jsem si jistý, že to jedno procento je opravdu moje práce?“ Na pouhých pár sekund se ponoříme hluboko dovnitř a zjistíme, že všechno je stoprocentní Boží Milost.