Vždy nás žádáš, abychom tě přijali za svého zcela vlastního. Mohl bys mi pomoci vymyslet, jak to udělat?

Sri Chinmoy: To není věcí přemýšlení. Není to ani věcí cítění. Je to věcí stávání se. Když v Indii miliónkrát opakují: „Shivaham, Shivaham — jsem Šiva, jsem Šiva“, stávají se jedním s vědomím Pána Šivy. Opětovným považováním se za něco se stáváš tou věcí samotnou.

Když říkám, abyste mě přijali za svého vlastního, zcela vlastního, může toho být dosaženo pouze opakováním: „Stal jsem se Guruovým vybraným nástrojem. Proto mohu přijmout svého Gurua za svého vlastního, zcela vlastního.“ Přijměte mě, přijměte mě, přijměte mě; pak se to, co říkáte, stane skutečným. Jinak se budete chvíli snažit myslet, chvíli se budete snažit cítit a nikdy ničeho nedosáhnete. Jestliže ale řeknete: „Stal jsem se Guruovým vybraným nástrojem. Proto jej mohu přijmout za svého vlastního, zcela vlastního,“ pak se můžete zbavit všech nečistých, špinavých nánosů — strachu, pochyb, úzkostí, obav, deprese a frustrace — které si zbytečně nakládáte na svá ramena.

Jediným způsobem je přijímání a stávání se. Prostě si řekněte: „Stal jsem se čistým. Stal jsem se vybraným nástrojem.“ Neobelháváte sami sebe, vlastně vrůstáte v tuto skutečnost. Pokud řeknete: „Jsem čistý, jsem čistý,“ a pokud to někdo uslyší, může se vám vysmát. Může říci: „Ó, jsi tak špatný člověk!“ Když ale budete dále opakovat: „Jsem čistý, jsem dobrý, jsem božský,“ pak se dobré vědomí, Boží vědomí, stane vaším vlastním, protože se stanete tím, co opakujete.