Russell Wilson: Je to pro mne taková čest, pane. Cítím vás tak silně, že je obtížné hovořit. Ale je to velmi příjemný a krásný pocit. Hledám vnitřní mír a cítil jsem s vámi velmi silné vnitřní spojení. Pokud byste mne přijal, rád bych se od vás učil.

Sri Chinmoy: Vše je vzájemné. Nemůžeme tleskat jednou rukou, potřebujeme ruce dvě. Také zde vidíme vzájemné přijetí našich dvou srdcí. Toto přijetí se může stát trvale osvětlujícím a naplňujícím, pokud dokážete zůstat za polem působnosti zemí spoutané mysli. Srdce vytváří svou jednotu na základě jeho vnitřní čistoty, krásy a Božskosti. Ale protože lidská mysl ještě nebyla osvícena světlem shůry či zevnitř, má tendenci zpochybňovat čistotu, krásu a Božskost, jež vidíme a cítíme uvnitř našeho srdce. Všechno, co je uvnitř nás božské, naše mysl zpochybňuje.

Představte si, že máte jednoho dne ráno velmi hlubokou a jemnou meditaci. Vaše mysl ji může okamžitě začít zpochybňovat. „Jak mohu mít tak dobrou meditaci? To nemůže být pravda. Včera jsem byl ve shonu politiky a čelil tolika vážným problémům. Jak je možné, že dnes plavu v moři míru?“ Ale srdce řekne: „Ne! Bez ohledu na to, jak moc jsem vtažen do problémů vnějšího světa, uvnitř mne je něco věčného a nesmrtelného, co zůstává nedotčeno.“ Srdce nám vždy nese povzbuzující, inspirující a osvětlující poselství světa Za. Srdce nám vždy připomíná, co skutečně jsme ve vnitřním světě, zatímco lidská mysl neustále soudí a kritizuje svou vlastní velmi omezenou kapacitu.

Mám na vás prosbu. Když se modlíte a meditujete, nechejte dveře své mysli úplně zavřené a snažte se vynést do popředí světlo, které máte uvnitř svého srdce. Místnost vašeho srdce je vždy naplněna záplavou světla, takže byste se tam měl snažit zůstat, nakolik je to jen možné. Potom, až udeří Hodina Boha, vynesete světlo z místnosti vašeho srdce do místnosti vaší mysli, která zatím potřebuje osvícení. Elektrikář přinesl do místnosti vašeho srdce světlo. Dal tam dráty a zapojil je. Nyní půjde stejný elektrikář do jiné místnosti, do místnosti vaší mysli, a rovněž tam přinese světlo. V tomto případě je elektrikářem vaše duše. Jakmile je místnost vaší mysli také osvícena, v tu chvíli mohou vaše srdce a vaše mysl spolupracovat.

Zatímco jste zaměstnán svými nesčetnými denními aktivitami, musíte používat svou mysl, ale když ji používáte, pokuste se prosím vidět, kolik v ní je upřímnosti, kolik je v ní prostoty a kolik čistoty. Pokaždé, když cítíte ve své mysli přítomnost těchto a dalších božských vlastností, stává se vaše mysl osvícenější. Nakonec budete schopen přenést Božskost z vašeho srdce do vaší mysli, takže vaše mysl bude rovněž božsky osvícena.

Když nejste zaměstnán svými každodenními aktivitami, když se modlíte a meditujete, pokuste se prosím po celou dobu setrvat v místnosti vašeho srdce. Čím více tam dokážete setrvávat, tím více zvýšíte svou vnitřní krásu, svou čistotu a svou vnitřní Božskost. Tím, že dáváte veškerou důležitost v duchovním životě vašemu srdci, můžete být vnitřně šťastný. Pokud nemůžete v tuto chvíli dát stoprocentní důležitost svému srdci, potom se mu snažte dát alespoň osmdesát či devadesát procent důležitosti. Potom, až přijde čas, vezmete své vnitřní bohatství, které máte v místnosti svého srdce, a umístíte je dovnitř místnosti vaší vlastní mysli.

Pokud vezmete toto vnitřní bohatství, které máte uvnitř svého srdce, a dáte je své mysli, vaše srdce trpět nebude. Ani v nejmenším! Pokud ve vnějším světě vezmete něco z jedné místnosti a dáte to do místnosti druhé, potom tato věc z původního místa zmizí. Ale bohatství, které máte uvnitř svého srdce, je bez hranic. Radost, mír, světlo, láska, oddanost Bohu a všechny další božské vlastnosti, které máte uvnitř svého srdce, jsou neomezené. Když vezmete lásku vašeho srdce a dáte ji své mysli, láska uvnitř vašeho srdce se jen zvýší. V každém okamžiku je nádoba vašeho srdce znovu naplněna. Čím více srdce dává, tím více se zvyšuje jeho vnímavost, a tím víc je schopno přijmout a podržet Božskost.