Paní Kovandová: Ráda bych se vás zeptala, jak mám meditovat, pokud jde o dítě.

Sri Chinmoy: V této fázi, když je ještě velmi malý, je pro vás lepší modlit se. Bude to účinnější a plodnější, než kdybyste meditovala. Až mu bude šest nebo sedm, tehdy se na něj můžete začít koncentrovat a meditovat. Ale nyní si myslím, že je pro vás lepší, abyste se modlila pro cokoli, co chcete, aby měl. Denně pozorujete, kolik dobrých vlastností má. Můžete se tedy modlit k Bohu, aby tyto dobré vlastnosti zvětšil. Na základě vašich modliteb se můžete pokusit zvětšit ty dobré vlastnosti, které už na něm vidíte. Pokud vidíte, že některé vlastnosti, které si myslíte, že by mít měl, nemá, můžete se modlit k Bohu, aby mu je dal. Můžete požádat Boha, aby přidal k těm dobrým, které už má, ještě více.

Vedle vašich ostatních modliteb pro vaše drahé dítě, modlete se prosím pro další dvě věci: mír a blaženost. Modlete se k Bohu, aby zaplavil hlavu vašeho dítěte mírem a jeho srdce láskou. Možná je pro dítě obtížné vnímat blaženost, ale lásce dokáže jednoduše rozumět. Tolik miluje svou matku a svého otce. Jakmile vidí vás nebo svého otce, cítí nesmírnou, nekonečnou lásku. Blaženost přichází z lásky. Kde je láska, tam je blaženost.

Když se modlíte za své dítě, je ještě jedna věc, kterou můžete dělat. Představujte si, prosím, že se nadechuje a vydechuje. Jakmile se začne nadechovat, začnete svou modlitbu, a když dech uvolní, pokusíte se modlitbu skončit. Musíte se modlit velice rychle. Když jej budete někdy držet na klíně nebo v náručí, můžete poslouchat nebo cítit, jak dýchá, a tehdy můžete přizpůsobit svou modlitbu jeho dechu. Ale i když vaše představivost nebude přesně odpovídat době jeho nádechu a výdechu, nevadí. Vaše představivost má svou vlastní skutečnost. Za několik dní budete schopna rozvinout si schopnost sladit svou modlitbu s jeho dechem. Tohle bude pro vás nejúčinnější způsob, jak se modlit pro cokoliv, co pro něj chcete.