Paní Kovandová: Mám se modlit v tichosti nebo nahlas?

Sri Chinmoy: Vždy je lepší modlit se nahlas. Když nahlas řeknete: „Bože, požehnej mě dobrým zdravím. Daruj mi lásku, radost a mír,“ potom bude vaše fyzická mysl přesvědčena. Nemusíte ale zbořit strop! Tak nahlas se modlit nemusíte. Přestože jsem se narodil jako hinduista, mám rovněž rád muslimy a cítím, že jsou mými bratry. Ale když se v mešitě modlí, modlí se tak nahlas, že je můžete slyšet velmi daleko. My hinduisté cítíme, že pokud slyšíte svou modlitbu svýma vlastníma ušima, jste přesvědčena, že se modlíte, a to stačí.

Když se modlíte, používáte slova: „Ó Bože, dej mi toto, dej mi ono. Udělej pro mě tohle, udělej pro mě tamto.“ V tu chvíli můžete mluvit přiměřeně rychle — asi tak, jak se nyní bavíme. Modlete se dostatečně nahlas, abyste se slyšela, a mluvte svým běžným tempem. Ale když dojde na meditaci, pokuste se nemít vůbec žádné myšlenky a nepoužívat žádná slova; pokuste se mít svou mysl prázdnou. Jakoukoli myšlenku či představu, která vstoupí do vaší mysli, musíte utišit. Pokud ji nedokážete utišit, pak se snažte zpomalit její rychlost. Vstupuje-li do vás velmi rychle proud nějakých myšlenek a vy jej nemůžete naráz zastavit, potom se jej pokuste alespoň zpomalit. Nakonec se můžete pokusit jej utišit. Abyste dokázala svou mysl více utišit, je také dobré, když si představíte něco velmi míruplného, jako rozlehlou oblohu brzy zrána nebo večerní zapadající slunce. Anebo se můžete pokusit cítit, že jste na dně moře nebo na vrcholu hory v Himalájích.

Když se modlíte, hovoříte k Bohu a Bůh vám naslouchá. Když meditujete, Bůh hovoří k vám a vy posloucháte. Když se modlíte, vaše modlitba stoupá vysoko, výše, nejvýše. Když potom meditujete, vstupuje do vás Boží Láska, Světlo, Mír a Blaženost. To je rozdíl mezi modlitbou a meditací.

Existuje ještě jeden rozdíl. Když se modlíte, pokuste se cítit, že jste naprosto bezmocná. Musíte se modlit jako žebračka prosící o almužnu. „Bože, dej mi tohle.“ Musíte upřímně cítit, že zoufale potřebujete to, pro co se modlíte. Musíte cítit, že se celý váš svět zhroutí, pokud to nedostanete. Když nebude vaše modlitba naplněna, budete v úplné beznaději.

Naproti tomu když meditujete, musíte cítit, že jste princezna nebo královna či nejdražší Boží dcera s nekonečným bohatstvím ve svém srdci. Když meditujete, vynášíte do popředí svou vlastní Božskost a vnitřní bohatství — svůj vlastní vnitřní mír, blaženost, lásku a radost. Tyto věci nevynalézáte, patří vám a vy je nacházíte.