Cítím, že má láska k tobě je skutečně darem Milosti. Jestliže Milost není podmínečná, jak Nejvyšší rozhoduje, komu ji dát?

Sri Chinmoy: V obyčejném lidském životě je vše vždy podmínečné. Jestliže mi něco dáš, pak já dám něco tobě. Musíš mi dát deset dolarů a já ti pak dám jeden dolar. Nebo já ti dám deset dolarů a ty mi dáš jeden dolar. Jsou zde vždy podmínky, podmínky, podmínky.

Když Nejvyšší něco dává, dává nepodmíněně a nečeká nic na oplátku. Ale jestliže jste moudří, také Mu dáte to, co máte a čím jste. Jestliže Mu nedáte to, co máte a čím jste, pak od Něj nedokážete přijímat. Nekonečný oceán je vždy připraven dát kapce vše, co má a čím je, takže se s ním kapka může stát jedním. Ale jestliže také kapka nedá sama sebe oceánu, pak jak může přijmout Nekonečnost oceánu? Oceán je neustále připravený, abyste jej přijali. Ale nejste-li ochotni dát oceánu kapku, kterou jste, pak jak se můžete stát oceánem?

Sluneční světlo je pro každého. Když však nechám své dveře a okna zavřená, nebudu jej moci přijmout. Nejvyšší neustále sesílá na každého jednotlivce své nekonečné Světlo, svůj nekonečný Mír a svou nekonečnou Blaženost. Ale my tyto věci přijímáme jen podle naší lásky k Nejvyššímu a naší potřeby Nejvyššího.

Velcí duchovní Mistři dělají nepodmíněně pro lidstvo tolik věcí. Chodí tu i tam dávat přednášky a meditovat, ale kolik lidí přijde, aby od nich něco přijali? Dávám mírové koncerty, píši básně, maluji a kreslím. Dělám mnoho, mnoho věcí, které nemusím dělat. Sri Krišna řekl, že po realizaci Boha nemusíte dělat nic dalšího. Žádná z těchto věcí, které dělám, nezvýší mou realizaci Boha. Ale píši, maluji, dávám koncerty a dělám všechny tyto další věci, jen abych inspiroval druhé.