Přišli lidé, kteří byli v minulých inkarnacích žáky jiných duchovních Mistrů, v této inkarnaci k tobě?

Sri Chinmoy: Ano, mnoho jich přišlo. Přišli od Šrí Rámakrišny, Buddhy, Sri Krišny, Krista, Vivékánandy, Ramana Mahárišiho a jiných. Také přišlo několik těch, kteří se mnou byli v mých vlastních minulých inkarnacích. Když mě v Japonsku jedna z těchto duší poznala, jak ten člověk plakal! Před tolika lidmi plakal a plakal. Jiní mě také poznali, ale neudělali takovou scénu. Několik mých bratrů a sester z mých předcházejících inkarnaci přišlo na naši cestu. Jednomu žákovi jsem dokonce dal to samé duchovní jméno, které měl, když se mnou byl předtím.

V mé poslední inkarnaci ke mně někteří hledající přišli na sklonku mého života. Řekl jsem: „Brzy opustím tělo, ale znovu se inkarnuji. Přijďte ke mně zpátky na začátku mé cesty v mojí příští inkarnaci, kdy budu na zemi po dlouhou dobu.“ Když jsem začal svou pouť v Americe, někteří z nich se opravdu vrátili.