V době, kdy jste mluvil o tom, že Slunce stárne, říkal jste také, že Nejvyšší je po tisících letech, co užíval svůj Soucit, připraven použít své Světlo Spravedlnosti. Jak jsou tyto dvě věci spojené?

Sri Chinmoy: Tak jako Země a Slunce zestárly, tak také naše lidské zvyky a sklony zestárly a potemněly. Takže do vědomí Země Bůh vloží nový dynamizmus, nové světlo, novou naději a novou inspiraci. Bůh naočkuje tyto věci, aby osvítil vědomí Země. Ale když přijde něco nového a nebude-li naše schopnost přijímat silná, vylekáme se. Když je stará nádoba, kterou je vědomí Země, dostatečně přijímavá, pak budou tyto změny brány jako osvícení, jinak přijdou jako utrpení. Když Nejvyšší přináší novou skutečnost, může být brána jako osvícení, nebo jako utrpení, záleží na tom, zdaje vědomí Země připraveno ji přijmout.