Je žal formou negativity?

Sri Chinmoy: Někdy lidé trpí, když členové jejich nejbližší rodiny odejdou, i když s tím člověkem už roky neudržovali velké spojení. Když takzvaný drahý zemře, najednou cítí, že museí být nějaký zvláštní důvod, proč přišel do jejich rodiny. V tu chvíli přijde jakýsi smutek: „Měl jsem být lepší a věnovat mu víc laskavosti a zájmu.“ Tento pocit můžeme nazvat zájmem.

Když je někdo duchovně velmi vyspělý, může na krátkou dobu zažít žal, když jeho milovaný zemře. Ale jakmile vstoupí do svého nejvyššího vědomí, již více žal nezažívá. V tu chvíli cítí jen tance jednoty.

Lidský žal či lítost očišťuje aspirující a vyvíjející se srdce. Představa, že žal očišťuje duši, je celá nesmyslná. Duše nepotřebuje být očištěna; už je čistá. Co je očišťováno, je srdce. Smutek může osvítit srdce.

Neexistuje však žádné přímé spojení mezi žalem a nepřátelskými nebo negativními silami. Skrze svou modlitbu a meditaci ucítíme, že náš drahý je šťastný někde jinde. Čím hlouběji můžeme se svou modlitbou a meditací jít, tím zřetelnější pro nás je, že člověk, který nás fyzicky opustil, je duchovně s námi a kolem nás. Můžeme-li cítit jednotu s člověkem, kterého jsme ztratili, náš žal zmizí.