Co získáme z toho, že máme ruce na srdci, když s tebou meditujeme?

Sri Chinmoy: Když medituji s velkou vážností a vy máte ruce na srdci a cítíte svůj tep, automaticky pocítíte intenzitu své aspirace. Uvnitř této intenzity objevíte čistotu své mysli a Božskost svého srdce.