Mohl bys nám dát nějaké rady pro ty, kteří dělají přednášky pro hledající?

Sri Chinmoy: Pokud chcete dělat přednášky o duchovnosti, nejste jako učitel v obyčejné škole. Učitel v obyčejné škole, když dejme tomu dokončí svůj výklad o historii, si poté může dělat, co chce. Jeho přednáška o historii nemá nic společného s jeho osobním životem. Pokud ale děláte přednášky o duchovnosti, nemůžete je oddělit od svého každodenního života. Když jste duchovním člověkem, nemůžete být někým při přednášce a potom vstoupit do života vitálních požitků. V průběhu přednášky vás hledající slyší mluvit o odříkání a realizaci Boha. Kdyby vás potom viděli, jak popíjíte v baru nebo někde tančíte, byl by to pro ně životní šok. Byli by zmatení. A co je ještě horší, měli by pocit, že duchovnost je beznadějná záležitost. Pomysleli by si, že duchovní život je jenom žert a ztratili by i tu trochu aspirace, kterou dosud měli.

Lidé, kteří chodí na vaše přednášky, možná nejsou natolik upřímní, aby vedli disciplinovaný život. Ale přicházejí za vámi s nadějí, že se z nich alespoň stanou lepší lidské bytosti. Kdybyste svým chováním zničili jejich aspiraci, namísto abyste ji posílili, udělali byste něco velice žalostného. Jste zodpovědní za tyto hledající. Dokonce, i kdyby za vámi přišli jenom ze zvědavosti, aby zjistili, co to je duchovnost, jakékoli nevhodné chování z vaší strany může zničit dokonce i tu jejich zvědavost, nemluvě o jejich aspiraci.

Abyste inspirovali ostatní k plnohodnotnému vstupu do duchovního života, je zapotřebí mít upřímnost, nadšení, dychtivost, čistotu a mnoho dalších duchovních vlastností. Nestačí dávat, musíte se tím stát. Pokud dáváte, abyste se tím sami stali, nikdy neuspějete. Takže dávejte a stávejte se; stávejte se a dávejte. Potom budete skutečně božským nástrojem našeho Milovaného Nejvyššího.