Takže hvězdy nepracují ve spojení s planetami?

Sri Chinmoy: Duše přicházejí z úrovně nekonečně vyšší než je dosah planet. Není to tak, že by duše měly schůzky s hvězdami a planetami, aby se rozhodly, jak budou pracovat společně. Ne! Předtím, než sestoupí na zem, bude mít duše rozhovor se Supreme, s Nejvyšším, týkající se toho, kolik dosáhne ve své další inkarnaci. Nejvyšší řekne duši, co on očekává, aby udělala v této další inkarnaci. V této chvíli je duše doprovázena buď samotným nejvyšším nebo jeho posly. Duše slibuje, že udělá to a to pro nejvyššího, zatímco bude na zemi a Nejvyšší říká:“ Doufám, že to uděláš. Mám v tebe víru.“ Tak duše udělá slib Nejvyššímu a Naděje Nejvyššího spočívá ve slibu duše.