Když dáš žákovi jméno jeho duše, je to spojeno se slibem, který dala duše Bohu ve světě duší?

Sri Chinmoy: Jméno duše, které dávám je velmi často vnější označení slibu duše. Když vám dám duchovní jméno, které popisuje vaše kvality duše, to jméno vám pomůže zapamatovat si vnitřní kvality, takže se můžete vědomě pokusit manifestovat je. Vnitřně vám vaše duše říká po celou dobu, co máte dělat. Ale pokud jste si také vnějšně vědomi kvalit své duše a pokoušíte se je manifestovat, potom vaše mysl a vaše duše půjdou společně. Poselství přichází z duše a fyzická mysl to dostává a pokouší se naplnit.