Takto je to v případě, když někdo umírá pomalu. Ale co v případě zřícení letadla, nebo když to zahrnuje mnoho lidí?

Sri Chinmoy: Ve světě duší bylo vše předznamenáno, že tito lidé zahynou společně v určitý den a v určitou hodinu. Je to jako hra. Buď si hrajete individuálně, nebo si hrajete kolektivně. Doma si například můžete sami s čímkoliv žonglovat, nebo můžete hrát nějaké jiné hry společně s několika ostatními. Zde je to přesně to stejné. Tyto určité duše nemusí být vůbec jedna s druhou spojeny; jenom mají předurčenu stejnou hodinu smrti. Takže tyto duše se dostanou do letadla společně.