Takto je to v případě, když někdo umírá pomalu. Ale co v případě zřícení letadla, nebo když to zahrnuje mnoho lidí?

Sri Chinmoy: Ve světě duší bylo vše předznamenáno, že tito lidé zahynou společně v určitý den a v určitou hodinu. Je to jako hra. Buď si hrajete individuálně, nebo si hrajete kolektivně. Doma si například můžete sami s čímkoliv žonglovat, nebo můžete hrát nějaké jiné hry společně s několika ostatními. Zde je to přesně to stejné. Tyto určité duše nemusí být vůbec jedna s druhou spojeny; jenom mají předurčenu stejnou hodinu smrti. Takže tyto duše se dostanou do letadla společně.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 7.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2014.

Toto je 1150th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 7, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »