Když je duše narozena v určitém těle, zůstane vždy v tomto těle, dokud nezemře, nebo více pokročilá duše někdy převezme tělo pro určité poslání?

Sri Chinmoy: Obvykle jedna duše stačí, ale každé pravidlo připouští výjimky. Ve velmi vzácných případech — možná jednou z biliónu nebo triliónu — pokud je to Vůle Nejvyššího, může být duše odebrána a jiná může být vložena na její místo. Pokud je to Vůle Nejvyššího, nejen duše, ale také srdce může být změněno; okultisté to mohou udělat. Téměř vždy se srdce pokouší naslouchat duši, ale někdy srdce neuspěje, protože vitálno a mysl na něj vynakládají obrovský tlak. V tu chvíli se srdce stává zmatené a nevidí světlo. Takže, když někdo přijal duchovní život a srdce nedělá dostatečně rychlý pokrok, pokud je to Vůle Nejvyššího, potom Nejvyšší může změnit srdce a vložit jiné. Z různých vnitřních důvodů se toto může provést.

Když srdce neposlouchá duši, nebo když se mysl nebo vitálno nebo tělo vzbouří a neposlouchají duši, potom je cesta duše zpožděna. V tu chvíli duše nemůže běžet nejrychleji nebo projevovat Boží Vůli. Duše, srdce, vitálno, mysl a tělo jsou jako členové rodiny. Pokud máte čtyři děti, někdy vás poslouchají jeden nebo dva a zbytek neposlouchá. Příležitostně, k vaší nesmírné bolesti, se vzbouří děti ve stejnou dobu. V případě hledajícího, nejen mysl, ale také vitálno a tělo se mohou vzbouřit. A dokonce i srdce může být zahaleno v temnotě. Potom to může být velmi těžká situace, neboť všechny vaše děti skutečně zlobí. Ale v téměř všech případech duše jednají jako velmi soucitný rodič. Duše je ochotna čekat a čekat neurčitou dobu v naději, že její děti se jednoho dne stanou dobrými. Bude čekat třicet, čtyřicet, padesát, šedesát, sedmdesát let s nadějí, že tělo, vitálno, mysl a srdce všichni se stanou dobrými členy duchovní rodiny.