Pokud člověk dostane nové srdce, mysl nebo vitálno, uvědomuje si to vědomě?

Sri Chinmoy: Nebude to vědět, že jeho srdce bylo přemístěno, ale bude mít lepší pocity, vyšší cítění. Někdo může mít špatnou mysl po mnoho roků, ale nyní myslí na dobré myšlenky, povzbuzující myšlenky, povznášející myšlenky. Jednotlivec uvidí rozdíl, ale nebude vědět, jak to bylo provedeno. Nebude vědět, zdali to byla Boží Milost nebo Mistrova milost nebo jednala božská síla.

Jednotlivec zná svou vlastní mysl. Jaký druh mysli měl před dvěma lety nebo dvaceti lety. Zná své slabosti. Po léta, řekněme, trpěl nejistotou a žárlivostí. Ale nyní má velmi málo žárlivosti, velmi málo nejistoty. Jak se toto mohlo stát přes noc? Dokonce se proto obzvlášť nemodlil, ale nyní se všechno změnilo!