Když si jiná duše vezme mysl, nese si mysl karmu z předešlé inkarnace?

Sri Chinmoy: Mysl si uchová podstatu všech špatných kvalit, které měla; toto je její trest nebo karma. Podstata těchto špatných kvalit je jako velmi silná dávka homeopatického léku; má obrovskou sílu. Vezmete si dvě tabletky homeopatického léku a za vteřinu váš vřídek praskne! Nemůžete uvěřit této síle! Stejně tak si mysl s sebou nese plný potenciál špatných kvalit, které ztělesňovala. To je důvod, proč mysl není více rozvinuta nebo více osvícená. Také je to důvod, proč mysl není najednou osvícená, když jde do světa mysli. Když jste vydělali pouze jeden dolar, nemůžete najednou očekávat, že dostanete tisíc dolarů.

Takže mysl většinu času trpí. Pouze pokud člověk zemřel náhodnou smrtí — například náhlou automobilovou nehodou, — nebude mysl potrestána. Znovu, pokud člověk žije dlouhou dobu, je pro mysl možné vynulovat svou karmu. Řekněme, že někdo měl mnoho špatných myšlenek nebo byl velmi krutý k ostatním po deset nebo dvacet let. Pokud se tento člověk začne modlit a meditovat a pokoušet se vést dobrý život po dalších dvacet let, potom, zatímco je na zemi může očistit nebo osvítit nebo vynulovat své špatné kvality mysli. Naneštěstí, u mnoha lidí se to děje opačně. Když jsou mladí, mají čistou mysl, širokou mysl, soucitnou mysl; potom postupně, postupně rozvíjejí chamtivou a ničivou mysl. Takže všechny jejich dobré kvality mysli jsou vynulovány.