Cožpak není vitálno stejně tak ničivé jako mysl?

Sri Chinmoy: Vitálno je ničivé; to je pravda. Ale vitálno pravděpodobněji více než mysl naslouchá srdci. V mnoha případech se vitálno může dotknout srdce nebo se srdce může dotknout vitálna. V některých lidech je vitálno velmi silné; jsou velmi neklidní a ničiví. Ale když se srdce dotkne vitálna a vitálno vidí radost a lásku srdce, v tu chvíli se vitálno odevzdává. Ale pro srdce je velmi obtížné dotknout se intelektuální mysli nebo komplikované mysli.

To je důvod proč Mistři shledávají velmi obtížným jednat s duševními lidmi; ti jsou nejhorší. Mysl duševního člověka začne okamžitě soudit Mistra; chce prozkoumat jeho moudrost místo, aby se s ní stal jedním. Jakmile beznadějný žák třetí třídy začne soudit a kritizovat profesora, žák je ztracený. Když žák, který je horší než nejhorší, cítí, že profesor nic neví, potom se žák nebude nikdy schopen od profesora něco naučit. Znovu, když chce být mysl osvícena, je to velké dosažení; ale většinu času je velmi obtížné jednat s myslí.