Jak se může mysl rozvíjet?

Sri Chinmoy: Mysl musí cítit, že srdce a duše jsou nadřazené. Pokud se mysl stane pokornou nebo skromnou a cítí, že něco jiného je nadřazené, potom pokora a čistota umožní mysli udělat pokrok a nabídnout zájem, soucit, a pocit jednoty.