Část II

SCA 272-278. Následující otázky byly položeny 21. března 1996

Když soud vydá verdikt, hraje zde roli karma, pokud je shledán vinným někdo, kdo je možná nevinný, nebo naopak?

Sri Chinmoy: Pokud zde nehraje roli podvod, pokud chyba byla provedena nezáměrně a oni byli zcela přesvědčeni, že jejich způsob projednávání případu je dokonalý, potom Nejvyšší může odpustit těmto lidem kvůli jejich nevinnosti. Znovu, On jim také může dát druh trestu.

Pokud jste nejvyšší činitel v jednání s někým a uděláte chybu, protože si nejste vědomi práva — potom je to velmi vážná záležitost — obzvlášť pokud je někdo oběšen nebo je vydán jiný vážný trest. Pokud je někdo soudce, musí důkladně znát svou práci. Pokud je to záležitost jednoho nebo dvou měsíců chybného uvěznění, v tu chvíli Nejvyšší může tomu člověku odpustit a vynulovat zákon karmy. Ale pokud nevinný člověk dostane velmi krutý trest, naprostá nevědomost člověka sedícího u soudu, ho nezachrání. Předpokládá se, že člověk, který je soudcem, ví více o případu a má dostatek moudrosti, aby se jím řádně zabýval. Nebude omluven jen proto, že je nevědomý; měl by mít více moudrosti a kapacity.