Když zemřel, cítila jsem, že jsem napůl mrtvá.

Sri Chinmoy: Pokud si jsou manžel a manželka vzájemně velmi blízcí, když jeden z nich zemře, zbývající je velmi těžce zasažen. Pokud si nejsou blízcí, potom se nic neděje. V Indii ženy velmi často nežijí déle než šest měsíců nebo tři roky poté, co jejich manžel zemře, protože se cítí zcela mrtvé. To se také stává s manželi, když zemřou manželky. Ale znovu, existují výjimky. Když ale jdete do indické vesnice, uvidíte mnoho, mnoho případů jako je tento. Ti, kteří zůstanou na zemi, se modlí k Bohu, aby je vzal ke svým nejdražším, kdekoliv se jejich nejdražší mohou nacházet. Nechtějí zůstat na zemi, protože je už více nic netěší. Mohou mít děti a jiné příbuzné, ale oni milují své odešlé manžele nebo manželky do takové míry, že nechtějí zůstat.