Jak vlastně poznáme, že se blížíme k realizaci?

Sri Chinmoy: Čím více jsme schopni zbavit se špatných sil z našeho systému, tím blíže přicházíme k našemu cíli. Pokud dnes máme méně nečistoty v naší mysli, než jsme měli včera, potom se přibližujeme realizaci. Pokud máme více upřímnosti v našem duchovním životě, pokud se naše nižší vitální problémy zmenšily, pokud máme míň pochybností, než jsme měli před dvěma týdny, potom se přibližujeme realizaci. Naše mysl nám může říkat jaké záporné, neaspirující síly podporujeme po mnoho let. Pokud vidíme, že se tyto špatné kvality zmenšují, znamená to, že božské aspirující síly nás vroucně objímají a vedou nás ke světlu. Pokud vidíme, že máme ve svém životě mnohem více dobrých kvalit, než špatných kvalit, potom se blížíme k cíli. Ale pokud vidíme, že špatné kvality zcela převažují, potom vůbec nekonáme dobře.

Celý problém v našem životě leží v naší poslušnosti. Nechceme dělat obtížné věci; chceme dělat pouze věci, které jsou snadné. Víme, co je správné, ale chceme následovat snadnější cestu. Američani nemají rádi příkazy, ale my si neuvědomujeme, že každou chvíli někoho nebo něco posloucháme. Většinu času posloucháme naši hloupou mysl nebo vitálno. Neděláme to nevědomě. Víme, co děláme; a děláme to záměrně.

Duchovní Mistři, kteří realizovali Nejvyšší, pokud chtějí, mohou přikazovat své vlastní mysli. Ale u běžných lidských bytostí je to obvykle mysl, která jim říká, co mají dělat. A pokud to tak dělají, přináší to do jejich života obavy a úzkosti. Nejprve, když se odevzdáme těmto špatným silám, dají nám nějaké cukroví. Jíme tyto cukrovinky a cítíme falešné uspokojení. Ale nakonec pochopíme, že tyto cukrovinky nám nedají skutečné uspokojení, takže vyzveme špatné síly. Pokud jsme duchovně rozvinutí, okamžitě tyto síly vyzveme a nakonec je porazíme. Potom získáme skutečné uspokojení.