Má Nejvyšší stejnou kapacitu nekonečné Spravedlnosti, jako má nekonečného Soucitu?

Sri Chinmoy: Můžeme mluvit o nekonečném Soucitu Nejvyššího, ale nemůžeme mluvit o Jeho nekonečné Spravedlnosti, protože ta v podstatě neexistuje. On má kapacitu nekonečné Spravedlnosti, ale nepoužívá ji. Pokud jsme upřímní, potom uvidíme, jak mnoho špatných, nebožských věcí děláme ve svém životě. Pokud by nás Bůh chtěl oprávněně potrestat, potom bychom byli ztraceni. Stejně tak můžeme říci, že nedostaneme řádnou odměnu nebo uspokojení, které si zasloužíme za dobré věci, které děláme. Když si ale spočítáme, kolik dobrých věcí děláme vědomě a kolik špatných věcí děláme vědomě, říkám vám, naše dobré skutky budou nevýznamné ve srovnání s našimi špatnými skutky!

Dokonce na vnější úrovni, ve srovnání počtu zločinů, které byly spáchány, kolik lidí je ve skutečnosti chyceno? Zločiny se dějí všude, ale kolik lidí je potrestáno? A potom je zde záležitost vnitřního zločinu. Je to vnitřní zločin pokusit se někoho zničit nebo použít špatnou vůli, abychom někomu zabránili v tom, aby šel ve svém životě vpřed. Je to vnitřní zločin někoho nenávidět, protože on nebo ona jsou krásnější, než jsme my. Je to vnitřní zločin na někoho nadávat, protože na toho člověka žárlíme. Kdo dostává za tyto zločiny trest? Pokud by Bůh používal Svou nekonečnou Spravedlnost způsobem, jakým používá Svůj nekonečný Soucit, potom bychom tady nebyli. Každou vteřinu by Bůh stál před námi s železným prutem! Kdybychom udělali něco špatného, potom bychom skončili.

Bůh má nekonečný Soucit, ale uvnitř Jeho Soucitu je také Moudrost. Nemůžeme oddělovat Boží Moudrost od Jeho Soucitu. Můžeme říci, že Boží Soucit není nic jiného než hloupost, ale to není pravda. Bůh používá Svůj Soucit, protože cítí, že tento lék pracuje lépe než cokoliv jiného. Ale může přijít čas, kdy uvidí, že je ho lék Soucit neúčinkuje. Potom ho vymění za jiný lék: za svůj lék Spravedlnost. Ale tento zvláštní lék použije jen při výjimečných příležitostech, když Jeho Soucit zcela neúčinkuje.

Den za dnem pokračujeme v dělání špatných věcí a myslíme si, že Bůh si toho není vědom. Je si toho vědom; ale neudeřila pro Něj hodina, aby použil Svou neoblomnou Sílu-Vůle nebo Světlo-Spravedlnosti. On stále používá Výšku-Soucitu pro mne, pro tebe, pro každého. Když je to ale zcela nevyhnutelné, musí použít Světlo-Spravedlnosti. V tu chvíli nás ve skutečnosti netrestá; pokouší se nás pouze zbavit sil, které nás napadly. Naše duše jednají stejným způsobem. Po roky a roky nás pozorují, jak děláme špatné věci. Jednoho dne nás potrestají; pouze ta hodina ještě nepřišla. Takže Spravedlnost Nejvyššího přijde ve správnou hodinu. Ale proč bychom Ho měli nutit použít Jeho Spravedlnost? Pokud víme, že má nekonečný Soucit, ceňme si Jeho Soucitu. Těšme Ho Jeho vlastním Způsobem a spojme naši vůli s Jeho Vůlí.