Zmenšuje se časem pro člověka Boží Soucit?

Sri Chinmoy: Nejvyšší není jako slunce! Vědci říkají, že za několik let nebo Bůh ví za kolik let, slunce vyhasne a nebude zde žádné teplo a světlo; říkají, že ztrácí svou sílu. Lidská bytost může skákat vysoko, když je mladá, ale ztrácí svou kapacitu, když stárne. Člověk má mnoho vlnitých vlasů, když je mladý, ale později v životě zplešatí. Ale Nejvyšší takový není!

Podle indické tradice, pokud máte široké čelo, je to nadějné znamení. Jednoho dne jsem skočil do dálky a můj přítel mi řekl: „Ó, ty se staneš velkým! Ty máš tak široké čelo.“ Tak jsem šel a řekl jsem to své sestře Ahaně: „Stanu se velkým.“ Řekla: „Ano, ano počkej dalších deset let a uvidíš, co to znamená. Za deset let ztratíš všechny své vlasy!“ Svým milujícím způsobem na mě vylila takovou studenou vodu.

Pokud mám dolar a dám vám ho, potom nemám nic. To je to, co se děje na vnější úrovni. Ale Boží Kapacita je odlišná; je to jako moudrost. Pokud někomu dáte moudrost, neztratíte ji. Naopak získáte více. Když učitel učí žáky, neztrácí svou kapacitu; pouze ji zvětšuje a zvětšuje. Podobně, Kapacita Nejvyššího se vůbec nezmenšuje. Každou vteřinu Nejvyšší zvětšuje Svou Kapacitu, ať je to Soucit nebo Odpuštění nebo cokoliv jiného. Vždy se zvětšuje, zvětšuje, ale neuvědomujeme si to.

Zatímco meditujeme, pokud se můžeme ponořit hluboko dovnitř na několik vteřin, můžeme vstoupit do Univerzálního Vědomí a stát se vesmírem. Pokud se ve dvou nebo ve třech vteřinách můžeme stát rozlehlejšími než nejrozlehlejšími, myslíte si, že Nejvyšší Samotný, který je Pánem Vesmíru, se také nemůže rozpínat? Pokud se mohu stát dobrým tím, že dělám správnou věc, pokud můžu zvětšit svou vnitřní lásku, vnitřní světlo a jiné kvality, potom není pro Nejvyššího také možné překonat Sám Sebe? Nekonečnost není pouhé slovo ze slovníku. Nekonečnost je veškeré sebe-rozpětí. V případě Nejvyššího, každá vteřina je Sebe-rozpětí, Sebe-odhalení a Sebe-projevení.