Jak se dostaneme za mysl?

Sri Chinmoy: Mysl je džungle; srdce je zahrada. Stravme co nejvíce času, jak je to jen možné, uvnitř naší zahrady srdce a staňme se jedním s její krásou a vůní. Později, když si rozvineme kapacitu, můžeme se pokusit vyčistit džungli a nahradit ji krásnými rostlinami z našeho srdce.