Co tím myslíš, když mluvíš o naší nejvyšší meditaci?

Sri Chinmoy: Každý má svůj vlastní standard. Moje nejvyšší meditace nemusí být tak vysoká jako nejvyšší někoho jiného. Podle svého vlastního standardu můžu mít dnes svou nejvyšší meditaci; poté snad zítra moje meditace nebude tak vysoká a pozítří může být moje meditace nižší než nejnižší. Když máme naši vlastní nejvyšší meditaci, je to proto, že tento den naše láska pro Nejvyššího, naše oddanost Nejvyššímu a naše odevzdání Nejvyššímu jsou nanejvýš znatelné. Nebo můžete říci, že Bůh na nás tento den nepodmíněně sype Svůj Soucit, a proto máme takovou lásku, oddanost a odevzdání. Nebo snad Bůh chce udělat něco prostřednictvím nás v tento den, a nalézá nás připravené přijmout Jeho Soucit.

Když nás vnější svět pokouší nebo nás láká, musíme si pamatovat tyto nejšťastnější okamžiky. Je to kvůli věcem, které si vybíráme ve svém životě — naší lásce, oddanosti a odevzdání se Boží Vůli — že dostáváme nejvyšší požehnání. Takže, pokud si můžeme pamatovat toto požehnání, když nás napadají neaspirující síly nebo dovolujeme sami sobě být jimi napadeni, potom budeme inspirováni odolat těmto nepřátelským silám.