Jak bychom měli zacházet se svými nedostatky?

Sri Chinmoy: Na začátek, všechny nedostatky, které máme v sobě vědomě nebo nevědomě sami chováme. Potom, když se staneme moudrými, cítíme se tak smutnými, že chováme tyto slabosti. To je doba, kdy potřebujeme odhodlání, které musí přijít skrz Boží Milost.

Vše se musí dít krok po kroku. Na začátku nevědomě nebo vědomě chováme všechny své slabosti, které přicházejí v podobě pokušení. Potom si uvědomujeme, že tyto nedostatky nejsou dobré a oddělujeme se od nich. Nechceme být nejistí; nechceme být žárliví. Nechceme mít pochybnost, nečistotu, a tak dále. Potom se rozhodneme, že musíme porazit tyto slabosti. V tu chvíli nemůžeme odpočívat; musíme být plně odhodlaní. A odkud toto odhodlání přichází? Jeho zdroj je Boží Soucit. Takže nakonec musíme jít ke Zdroji, Božímu Soucitu, abychom dostali odhodlání porazit všechny své nedostatky.