Postačit si sám nebo spoléhat na Boha1

Četl jsem tvůj maratónsky dlouhý dopis. Jsem takový „hrdina“! Obvykle když dostanu dlouhý dopis, nečtu jej celý. Čtu první řádek a pak použiji svoji okultní sílu, abych se dozvěděl zbytek obsahu. Ale v tvém případě jsem četl úplně každý řádek.

Srozumitelně jsi mi objasnila, že chceš být soběstačná. Bohužel, milá dívko, moje filozofie je jiná. V mé filozofii nechci nic jiného než být závislý na Božím Soucitu. To je má modlitba k Bohu. Lidé, kteří se pokoušejí být soběstační na finančním poli, na duchovním poli nebo kterémkoliv jiném poli, nebudou nikdy šťastní. Lidé, kteří se snaží být soběstační na fyzické, vitální nebo psychické úrovni nebo na kterékoliv jiné, se musí zákonitě cítit špatně.

Obyčejní lidé chtějí být soběstační tím, že chtějí mít více peněz nebo více domů. Myslí si, že čím více materiálního bohatství budou mít, tím soběstačnější budou. Ale když mají více peněz, začnou dělat spoustu špatných věcí. A až budou mít čtyři domy, uvidí, že tyto domy pro ně představují pouze více problémů. Dokonce i na duchovní úrovni, chce-li mít někdo více duchovního bohatství — duchovní síly a všech těchto věcí — bude si pouze způsobovat bolesti hlavy. A tak pokud se pokoušíš být soběstačná, nejen na pozemské úrovni, ale dokonce i na Nebeské úrovni, pak skončíš špatně.

Ale jestliže se svými modlitbami, svými meditacemi, svou sebedávající službou, svou vděčností a svým odevzdáním se Boží Vůli budeš snažit stát se více hodna Božího Soucitu, pak budeš v každém okamžiku šťastná. Získáš vnitřní ujištění od Boha Samotného, že tě učiní šťastnou, nejen dnes, ale také zítra a pozítří.

Dopis žáka může být soukromý, ale moje odpověď se vztahuje na vás všechny. Vaše mysl vám říká: „Pokud udělám tohle a stanu se soběstačným, pak budu zabezpečen, budu šťasten!“ Ale to není pravda. Můžete být zabezpečeni a šťastni pouze tehdy, když dokážete více přijímat Boží Soucit. Pokud se modlíte k Bohu: „Učiň mne hodným Tvého Soucitu, učiň mne hodným Tvé Lásky,“ pak budete jednou schopni přijmout Boží skutečnou Lásku, skutečné Světlo, skutečný Soucit a vše ostatní, co vám chce Bůh nabídnout.

A tak říkám všem svým žákům: pokud si myslíte, že vaše bezpečí záleží na vaší vlastní soběstačnosti, potom se velice mýlíte. Žádná lidská bytost na zemi se nemůže stát opravdu zabezpečenou tím, že se stane soběstačnou. To platí nejen pro duchovní lidi, ale pro každého. Je to vaše mysl, která vám říká, že získáte-li vysokoškolský titul nebo doktorát, pak budete zabezpečeni. Zatímco ale budete studovat, tolik špatných sil vás napadne. Kde pak je vaše bezpečí? Kde je vaše štěstí? Pokud se ale stanete závislí na Božím Soucitu, pokud budete hodni Božího Soucitu, pak vás Bůh povede v každém okamžiku. Tehdy bude samotné Boží Světlo vaším zabezpečením.

Svojí myslí plánujete budoucnost a říkáte si: „Jestliže se stanu tímhle, pak získám tohle.“ Ale možná, že to nezískáte, nebo zde bude něco, co vám bude stát v cestě a odvede vás od vašeho cíle. Pomyslíte si: „Pravděpodobně tohle není ta správná věc, zkusím tedy něco jiného,“ a budete opět nešťastní. A i když budete dělat to, co jste chtěli, a stanete se tím, čím jste se chtěli stát, nebudete šťastní, protože vám tyto věci nepřinesou zabezpečení a štěstí, které jste očekávali.

A proto, milá dívko, chceš-li být šťastná a zabezpečená, pokus se prostě být víc otevřená a hodna Soucitu Nejvyššího. Pokus se přijmout Boží Soucit Božím vlastním Způsobem. V Božím Soucitu je nekonečný Mír, nekonečné Světlo, nekonečná Láska. Přečetl jsem a pochopil celý tvůj dopis a odpověděl jsem na celý. Porozuměl jsem všemu, když říkáš, že pokud uděláš to a to, nebudeš se muset strachovat o své finance a svoji budoucnost. Stavíš ale pouze hrad z písku, hrad, který se rozpadne. Na druhé straně, následuješ-li božskou cestu, dovolíš-li Někomu jinému a Něčemu jinému — Bohu a Božímu Soucitu — pracovat v tobě a prostřednictvím tebe, pak uvidíš Boží Světlo prostupovat celým tvým životem. A toto Světlo je jediným štěstím a jistotou.


  1. SCA 29. Sri Chinmoy odpovídá na dopis, který dostal od E.