Jak nemohu kritizovat ostatní a co mám dělat, když ostatní kritizují mě? Někdy z toho blázním.

Sri Chinmoy: Když vás někdo kritizuje, myslete na toho člověka jako na hmyz nebo červíčka a ciťte, že jste nejsilnější a největší slon. Protože jste větší než největší, nemusíte věnovat pozornost malému hmyzu nebo červíčkovi. Vivékánanda říkával, že slon jde na trh pro banány a psi na něj štěkají. Slon nevěnuje žádnou pozornost psům; jen jde na trh a jí banány do spokojenosti svého srdce. Takže, když vás ostatní kritizují, musíte přesvědčit sami sebe, že jste nekonečně silnější než kritika, kterou dostáváte.

Také musíte cítit, že vaše kritika způsobuje všechny druhy onemocnění uvnitř druhého člověka. Potom se pokuste vtáhnout tato onemocnění do vašeho vlastního systému — do vašich rukou nebo nohou nebo hlavy. Okamžitě řeknete: „Můj Bože, to je tak bolestivé, tak bolestivé!“ Potom uvidíte, kolik utrpení způsobujete tomu člověku. Nebo si představte, že vaše slova kritiky jsou jako šíp, který jste vrhli na jiného člověka, a nyní celá jeho bytost krvácí. Když ho vidíte krvácet, vaše soucitná jednota vás přinutí cítit se špatně. Je to ten samý druh soucitné jednoty, který Pán Buddha cítil, když zvedl ptáka, který byl zraněn šípem.

Když se ztotožňujete s utrpením jiného člověka, ucítíte: „Nezáleží na tom, jak nedokonalý a bezvýznamný je, nemám žádné právo způsobovat v něm tento druh utrpení. Přišel jsem na svět vytvořit si jednotu s ostatními, a ne ničit svou kritikou jiné.“

Jiná praktická věc, kterou můžete udělat, je, cítit, že vaše kritika jiného člověka, kterou si uchováváte ve své bytosti, je velmi těžký náklad. Takže, kritika jiného člověka na vás je jiný těžký náklad, který člověk na sebe naložil. Jak se můžete hýbat nebo dokonce dýchat, když nesete dva těžké náklady na svých ramenech? Co musíte udělat je zbavit se obou nákladů. Musíte je odložit, tak, že můžete běžet nejrychleji k vašemu cíli.

Existuje ještě jedna cesta. Pokaždé, když někoho kritizujete, ciťte, že jste vytvořili černou skvrnu na měsíci jeho srdce. Tím, že zničíte krásu srdce jeho vnitřního měsíce, nemůžete nikdy získat skutečnou radost. Také musíte cítit, že pokud ho kritizujete, bude také on kritizovat vás a ničit krásu vašeho vnitřního měsíce. Tím, že ničíte něčí vnitřní krásu, ani jeden z vás nemůže být šťastný. Takže musíte cítit, že vaše štěstí může přijít pouze ze štěstí jiného člověka; musí to probíhat zároveň.