Někdy svět snižuje moje vědomí.

Sri Chinmoy: To je důvod proč lidé zůstávají v himalájských jeskyních. Jakmile přijdou do vesnice, aby si dali sklenici mléka nebo nějaké ovoce, říkají, že jejich vědomí sestupuje. Takže jsou připraveni zůstat bez mléka nebo ovoce a dát své tělo Bohu. Ale to není naše filozofie. Cítíme, že meditace a duchovní život jsou jako loď. Protože jsme v lodi, nejsme zasaženi vodou. Pokud je naše meditace skutečně pevná, pokud můžeme meditovat dušeplně a silně dvě hodiny každý den, potom nás síla naší meditace určitě zachrání.

Ale pokud během meditace myslíme na zítřejší snídani nebo na toho, kdo nás napadl, potom tento druh meditace bude zbytečný. Hodiny řeknou, že jsme meditovali tři hodiny, ale během těchto tří hodin jsme odešli do tolika zvláštních zemí a stýkali se s tak mnoha lidmi! Pokud spočítáme, kolik myšlenek jsme měli během naší meditace, budeme šokováni. Takže naše nejvyšší meditace nemusí být dostačující. Může být pro nás nejvyšší, ale není to druh tiché meditace, kterou mají pokročilí hledající, nemluvě o duchovních Mistrech. Pokud jsem skokan o tyči, to nestačí, abych dosáhl svého nejvyššího; musím dosáhnout Olympijského standardu nebo standardu světového přeborníka. Musím se dostat do určité výšky.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 7.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2014.

Toto je 1150th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 7, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »