Mají kosmičtí bohové a bohyně kapacitu dělat duchovní pokrok?

Sri Chinmoy: Evoluce vyžaduje lidskou inkarnaci a oni nemají lidskou inkarnaci. Mytologie vypráví příběhy o tom, jak jeden bůh proklel jiného, tak že se narodil do třídy služebnické rodiny; ale to jsou jen příběhy. V podstatě, si kosmičtí bohové neberou lidskou inkarnaci, protože nejsou vývojové bytosti. Začali meditovat před tisíci lety a dostali obrovskou duchovní nebo okultní sílu a nesmírné světlo, a to je uspokojilo. Dosáhli určité výšky, která je nekonečně nadřazenější výšce běžných lidských bytostí. Ale nepůjdou výše.

Podle našeho současného standardu se nám kosmičtí bohové zdají neomezení. Řekněme, že máme jeden dolar, a kosmičtí bohové mají deset miliónů dolarů. Ale deset miliónů dolarů není konečných. Po deseti miliónech přichází miliarda, a tak dále. Cítíme, že se kosmičtí bohové zabývají Neomezeným, ale toto není ten případ. Proto je nezbytné vzít fyzické tělo a vyvíjet se od zvířecího do lidského, do božského a konečně do Nejvyššího.

Ve srovnání s kosmickými bohy, jsou nyní lidské bytosti jako malé děti. Dítě je tak malé; kdo si kdy dokáže představit, že jednoho dne bude šest stop vysoké? Ale ačkoliv právě teď jsme slabší než nejslabší, naše evoluce se nikdy nezastaví, protože lidské bytosti mají věčný hlad, věčnou aspiraci jít nahoru, nahoru, nahoru. Modlitbou a meditací a odevzdáním naší vůle Boží Vůli, my lidské bytosti se nakonec staneme svatými, jogíny a půjdeme za kosmické bohy.