Vděčnost7

Zrcadlo je křehké. Když spadne na zem, roztříští se na kusy. Uvědomil jsem si ale, že zrcadlo má větší životnost než vděčnost lidských bytostí. Aby se zrcadlo mohlo rozbít, musí být upuštěno buď z Nebe, nebo z několika metrů nad zemí. A proto to trvá několik vteřin. Ale lidské nevděčnosti to netrvá ani jednu prchavou vteřinu, než vyjde do popředí.

Pokud může něco zmizet z našeho srdce dříve než nejdříve, pak to není nic jiného než vděčnost. Na druhou stranu je-li něco na zemi skutečně překrásné, skutečně významné a skutečně platné, může-li něco na zemi udržet naši zlatou spojovací linku s Bohem, naším Zdrojem, pak tím je také vděčnost. Mojí drazí, říkám vám, pokud máte jen trochu upřímné vděčnosti a pokud si ceníte této vděčnosti jako té nejdrahocennější věci ve svém životě, pak vás dech této vděčnosti uchová živými v srdci Boha, vašeho Pána Nejvyššího. Špatně se chováte a mučíte svého Mistra tolika způsoby; někdy se dokonce chcete vzdát duchovního života. Ujišťuji vás ale, že jestliže si uchováte vděčnost živou ve svém srdci, krása a vůně této božské vlastnosti vás ochrání před duchovním úpadkem a zničením.

Hovořím o upřímné vděčnosti — o takové vděčnosti, jejíž živoucí přítomnost můžete cítit pouze ve svém srdci. Pokud cítíte, že vděčnost je vaším vnějším jménem, pokud cítíte, že vaším jediným jménem je vděčnost, pak vaše vděčnost okamžitě skočí do popředí a nastolí svoji neoddělitelnou jednotu s vaší skutečností Boží jednoty.

Vděčnost je tou nejmocnější zbraní ve vašem životě. Není nic nebožského, čeho byste se pomocí vděčnosti nemohli ve vašem životě zbavit. A také ve vašem životě neexistuje nic božského, co byste silou své vděčnosti nemohli posílit v nekonečné míře. Je pouze jedna věc, kterou potřebujete k tomu, abyste posílili svoji Božskost, a tou věcí je vděčnost. Jestliže každý den vědomě posilujete svoji vděčnost — ne ke Sri Chinmoyovi, ale k Nejvyššímu, který je vaším Guruem, mým Guruem a Guruem každého — pak uvidíte, jak velký učiníte pokrok a kolika špatných sil se budete schopni zbavit. Říkám vám, že všechna fyzická, vitální, mentální a emocionální horečka, kterou trpíte, přichází pouze z toho důvodu, že jste ztratili dech vděčnosti svého srdce. Je-li dech vašeho srdce vděčnosti v pořádku, pak si jej udržte navždy. Toto je nepochybně ta správná cesta, jak běžet rychle, rychleji, nejrychleji ke stanovenému Cíli.

Vděčnost není pouhým slovem; není to pouze pojem. Je to živoucí dech vaší skutečné existence na zemi. Není nic, co by pro vás Bůh neučinil, pokud ve svém aspirujícím srdci skutečně chováte dech vděčnosti. Prosím, prosím, každému z vás říkám: chcete-li běžet nejrychleji, pak se zbavte věci, která vás brzdí. Věcí, která vás ochromuje nebo paralyzuje ve vašem duchovním životě, je nevděčnost. Pokud si můžete navždy uchovat svůj dech vděčnosti, potom vám nic nemůže stát v cestě a nikdo vám nemůže zabránit dělat správnou věc a stát se tou správnou osobou: nejdokonalejším nástrojem našeho Pána Milovaného Nejvyššího.

Vděčnost, vděčnost a vděčnost. Duši neznáte; Nejvyššího neznáte. V tomto stadiu vašeho duchovního vývoje je nemusíte znát. Ale vděčnost musíte znát, pokud se chcete spojit se svojí nejvyšší Výškou, s Nejvyšším. Chcete-li se spojit se Skutečným v sobě, pak musíte přijmout svůj dech vděčnosti za vlastní, zcela vlastní.


SCA-31. Sri Chinmoy předal tuto promluvu o vděčnosti 16. ledna 1994