Část I

SCA 32-42. 19. prosince 1993 pracovníci mezinárodního měsíčního časopisu //Hidnuism Today// pozvali Sri Chinmoye, aby navštívil a požehnal jejich redakční budovy na Havajských ostrovech Kanai. Satguru Sivaya Subramuniaswami a jeho žáci laskavě přivítali Sri Chinmoye a několik jeho žáků v jejich ášramu s tradiční pudžou a s prohlídkou nádherných pozemků. Poté následoval zvláštní oběd. Následně měl Sri Chinmoy rozhovor s editorem časopisu //Hinduism Today//, reverendem Sivasiou Palaniswamim, manažerem reverendem Arumugaswamim a dalšími představiteli. Následují výňatky ze Sri Chinmoyových odpovědí na jejich oduševnělé otázky.

„Hinduism Today“

Sri Chinmoy: Zaséváte semínka světla všude kolem. Vaše vlastní zasvěcení se dotýká samotného srdce aspirace lidstva.

Editor: Můžete mi věřit, žijeme a existujeme jenom díky lidem, jako jste vy.

Reverend Palaniswami stručně hovoří o vydavatelství, následně studenti Sri Chinmoye zpívají píseň, kterou Sri Chinmoy složil pro deník _“Hinduism Today“. _Editor: Jak je to vzácné! To je rozhodně poprvé, kdy se něco takového v naší redakci stalo. Zajímalo by mě, jestli byste mohl v duchu tohoto božského požehnání říci pár slov, které by nám pomohly směrovat naše úsilí. Každý hinduistický mnišský řád něco má — řekněme oční kliniku, základní školu nebo školu pro sirotky — aby vyvážil svoje kontemplativní zaměření. Vy představujete ohromný příklad právě takové služby. Hinduism Today je naším příspěvkem a my od vás potřebujeme vědět, jak jej dělat lépe — jak byste jej chtěl vidět vy. Co od nás všech potřebuje hinduistické srdce a duše?

Sri Chinmoy: Váš Hinduism Today bez nadsázky ztělesňuje vrcholné světlo moudrosti z dávné minulosti a přitom odhaluje a projevuje nekonečný soucit, nekonečný zájem a nekonečné požehnání indické Trojice — Brahmy, Višnua a Šivy: Brahma stvořitele, Višnu uchovatele a Šivy transformujícího. Podle naší indické teorie hraje Šiva roli ničitele. Avšak podle mého aspirujícího srdce je zřejmé, že on nikdy nic neničí, pouze přeměňuje. Přeměňuje naši noc nevědomosti na světlo moudrosti. Když čtu váš Hinduism Today, vidím a cítím nejenom požehnání, soucit a zájem této Trojice, ale i požehnání ostatních indických kosmických bohů a bohyň.

Za celá ta léta jsem studoval mnoho, mnoho knih o hinduismu, které napsali učenci, profesoři a milovníci Boha, a než vstoupím za závoj věčnosti, přečtu jich a prostuduji ještě mnohem více. Také jsem osobně nabídl nekonečnému oceánu hinduismu svoji nejdrobnější kapku aspirace. Ale mezi těmi všemi knihami se váš časopis vyjímá jakožto nesrovnatelný. Používám slovo „časopis“, ale není to pouhý časopis. Není to jenom několik potištěných stránek. Není to něco, co čtou lidé, aby povzbudili svoje vitálno nebo aby nakrmili svoji zvědavost — rozhodně ne! Váš Hinduism Today je božská a přepychová hostina, která krmí po Bohu hladovějící srdce celého aspirujícího lidstva.

Když čtu Hinduism Today, zcela jasně vidím božský tanec indických kosmických bohů a bohyň, a slyším jejich nebeskou hudbu. Oddaně, s láskou a sebedáváním, a hlavně s nejhlubší pokorou, což je ta naprosto nejlepší vlastnost, na kterou se mohou lidské bytosti odvážit aspirovat, nabízíte celému světu nejvznešenější vizi indických kosmických bohů a bohyň. Váš Hinduism Today je zaplaven nadpozemskou pokorou.

Žijeme ve vědeckém věku počítačů. Chudáci védští zřecové neměli počítače, o něčem takovém se jim ani nezdálo.

Další důvod, proč si vážím a obdivuji Hinduism Today spočívá v tom, že nabízí starodávnou tradiční moudrost védských zřeců ultramoderním způsobem. Dvacáté století vyžaduje odlišný přístup a vy velice dokonale kombinujete vnitřní svět ticha s vnějším světem zvuku. Vynášíte na povrch oba světy a udržujete je pohromadě. Jsem velice šťastný, že tento časopis se dotkne mnoha částí světa, zejména Indie, kde má hinduismus svůj původ. V hinduismu hledající Pravdy a milovník Boha považují stvoření Boha za své vlastní, zcela vlastní. Díky svým modlitbám a meditacím nabízí celému světu poselství Světla a nektar Blaženosti vše-přesahujícího světa Za.

Hinduism Today, klaním se a klaním tvé vše-osvěcující duši. Hinduism Today, klaním se a klaním tvému vše-milujícímu srdci. Hinduism Today, klaním se a klaním tvému všemu-sloužícímu životu.

Editor: Děkujeme, Guru. Naši zaměstnanci si sepsali řadu dotazů. Myslím, že každý měl nějaké otázky.

Sri Chinmoy: Pokud vám budu moci posloužit, budu velice šťastný. Nic mi neposkytuje větší pocit uspokojení než služba jiným aspirujícím lidským bytostem, protože v našich srdcích spolu neustále rosteme a v našich duších spolu neustále záříme.