Naše noviny se jmenují „Hinduism Today“, což jste velice krásně vložil do té písně. Když začínáme, položím jednu otázku — jste hinduista?

Sri Chinmoy: Pokud použiji svoji mysl, řeknu, že jsem hinduista. Ale to skutečné ve mně je moje aspirace, moje láska k Pravdě, moje láska k Bohu. Proto nejsem ani hinduista, ani křesťan; nepatřím k žádnému náboženství. Když aspiruji celým srdcem, nejsem členem žádného náboženství; v takové chvíli jsem kosmopolitou. Jsem hledající Pravdy a milovník Boha, a všechna náboženství považuji za svá vlastní.

Každé náboženství je jako dům. Vy žijete na Havaji, někdo jiný v Kalifornii a já žiji v New Yorku. Vy se cítíte dobře ve vašem domově a já zase ve svém. Když se ale modlíme a meditujeme, vystupujeme z našich domovů a studujeme ve stejné vnitřní škole. Brzo z rána chodíme do této vnitřní školy, abychom se modlili. Zvyšujeme naši aspiraci a pozorujeme, jak vnitřní pláč našich srdcí stoupá vysoko, výše, nejvýše. Naším učitelem není nikdo jiný než Absolutní Pán Nejvyšší.

Jsem hinduistou v tom smyslu, že jsem se narodil v rodině Ghose. Pokud jsem ale zapojen do světa aspirace, nepotřebuji svoje příjmení; jsem prostě Chinmoy. Podobné je to v případě, když vstoupíme do skutečného duchovního života — už nepotřebujeme hinduismus nebo křesťanství nebo nějaký další „ismus“. Pouze neustále rozšiřujeme naši jednotu. Každý den se díky pláči našich srdcí a úsměvů našich duší snažíme sloužit Bohu-stvořiteli a Bohu-stvoření.

Na druhou stranu musíme vědět, že hinduismus není náboženství vytvořené člověkem, které by spoutávalo a oslepovalo lidstvo, které by praktikovalo nadřazený a svrchovaný postoj; je to kód života. Pro mě hinduismus znamená domov srdce božské jednoty. V tomto domově neustále kvete krása nekonečnosti a velice mocně a významně nám žehná vůně nesmrtelnosti. Skutečný hinduista je pro mě člověk, který může oduševněle prohlásit, že přišel, žil, miloval a stal se. Přišel na tento svět, aby realizoval absolutní Pravdu absolutního Pána Nejvyššího Jeho vlastním Způsobem. Žil jenom proto, aby potěšil a naplnil Boha Jeho vlastním Způsobem. Miloval Boha stvořitele a sloužil Bohu stvoření Božím vlastním Způsobem. A stal se dokonale odevzdaným nástrojem našeho milovaného Pána Nejvyššího. Hinduista přichází na svět, aby těšil v každém okamžiku Boha Jeho vlastním Způsobem.