Tvá rodina tě nazývá Madal, tvoji žáci Guru, a svět tě nazývá Sri Chinmoy. Máš ještě nějaká jiná jména?

Sri Chinmoy: V Ášramu jsem měl spousty jmen. Můj nejdražší přítel, který ve mně něco viděl dávno předtím než kdokoliv jiný, mě nazýval „Chinny“. Další mi říkali „Chinmoyda“. „Chinny“ znamená cukr a „moyda“ znamená mouka. Když jsem byl velice malý, říkali mi někteří jménem, které znamená „japonská panenka“, protože cítili, že jsem byl roztomilý. Potom mi zase jiní, speciálně dívky, daly jméno, které znamená oheň, protože mé oči byly stále rudé, dokořán otevřené a velice divoké. Další mě nazývali Jogisamrat, Jogibar, nebo Jogirádž. Kdokoli může dávat jméno. Když jsou se mnou moji žáci spokojeni, dávají mi určité jméno. Když spokojeni nejsou, dávají mi jiné. Každý den mi mohou dávat rozličná jména a já jsem připraven je všechna přijmout.

To jsou tedy jména, která jsem měl. Mám také množství vnitřních jmen, ale ta moji žáci nemohou znát. Určité speciální duše mě pojmenovaly a také někteří z mých žáků mi dali určitá jména, ale tato informace je soukromá.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 8.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2014.

Toto je 1157th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 8, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »