Existuje něco, co mohou tvoji žáci udělat proto, aby si mohli ve svých příštích životech pamatovat, že byli s tebou, a co dělali?

Sri Chinmoy: Jestliže může žák z celého srdce těšit Mistra, když jsou oba na Zemi, bude mít v jeho dalším vtělení vnitřní zážitky a duchovní sny již od dětství. Ti, kteří si v tomto životě se mnou vytvoří velmi silné duchovní pouto, mne budou ve své příští inkarnaci hned od dětství cítit ve svém srdci. Přijdou do rodiny, která bude mít ve svém domě moji fotografii. Miliony rodin si uchovávají obrázek Krišny, nebo nějaké jiné duchovní osobnosti. Stává se, že když děti spatří obraz nějaké duchovní osobnosti, zažijí velmi silné vnitřní pocity. Podobně i ti, kteří si se mnou vytvořili během mého pobytu na Zemi to nejužší spojení, budou mít v budoucích životech radost, jen když uslyší moje jméno. A pokud uvidí moji fotografii, ať bude jakákoli, pocítí obrovskou radost.

Všechno závisí na spojení, které si duše vytvořila, když byl Mistr naživu. Jestliže neexistuje vnitřní hlad, nezíská jedinec od Mistra téměř nic, ať už je Mistr jakkoli velký. Mnoho lidí vědělo, kdo byl Buddha a Krišna, když žili na Zemi, ale většina z nich odmítla jejich světlo. Buddha vlastnil nekonečný Soucit, ale lidé cítili: „Nepotřebujeme ho. Co z toho, že je vnitřně tím nejbohatším člověkem. Já jsem spokojený, i když jsem pouličním žebrákem.“