Proč neustále doufáš v nové žáky, když jsou jiní Mistři spokojeni pouze s několika málo žáky?

Sri Chinmoy: Každý Mistr má svou vlastní cestu. Po dosažení určitého počtu žáků se někteří Mistři zastaví. V mém případě se snažím být k službám každému, kdo si přeje světlo. Můžete říct, že jsem chamtivý. Ať už mám nevím kolik žáků, říkám: „Jsem stále hladový, jsem stále hladový.“ Někteří Mistři mají rádi malou zahrádku pouze s několika květinami. Já mám rád velkou zahradu, kde může růst mnoho květin s nadějí, že se mezi nimi najde několik, které budou nejkrásnější a nejvoňavější. To mi dá tu největší radost.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 8.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2014.

Toto je 1157th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 8, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »