Proč neustále doufáš v nové žáky, když jsou jiní Mistři spokojeni pouze s několika málo žáky?

Sri Chinmoy: Každý Mistr má svou vlastní cestu. Po dosažení určitého počtu žáků se někteří Mistři zastaví. V mém případě se snažím být k službám každému, kdo si přeje světlo. Můžete říct, že jsem chamtivý. Ať už mám nevím kolik žáků, říkám: „Jsem stále hladový, jsem stále hladový.“ Někteří Mistři mají rádi malou zahrádku pouze s několika květinami. Já mám rád velkou zahradu, kde může růst mnoho květin s nadějí, že se mezi nimi najde několik, které budou nejkrásnější a nejvoňavější. To mi dá tu největší radost.