Stanou se někteří z tvých žáků staršími bratry a sestrami lidstva?

Sri Chinmoy: Na podzim svého života řekl můj otec vše, co věděl, mému bratru Chittovi. Později, během svých posledních deseti nebo dvanácti let, když vznikl nějaký rodinný problém, otec říkal: „Jděte za Chittou. Ví lépe než já, co dělat.“ Takovou důvěru v něho otec měl. Když uvidíte, že někdo z vaší rodiny může udělat vaši práci velmi dobře, oddychnete si. Budete mít obrovskou radost, protože jste to vy, kdo ho to naučil.

Já také doufám, že budu mít takové žáky. Nemluvím pouze o jedincích, kteří jsou dobří, co se týče manifestace. Ne, hovořím o určitých žácích, kteří budou vlastnit tolik lásky, oddanosti a nepodmíněného odevzdání, že se stanou nejvyšším vybraným nástrojem našeho milovaného Pána Nejvyššího.

Jestliže se někteří z mých žáků budou moci stát opravdu dobrými, skutečně dokonalými, nedovedeš si představit, jakou radost mi to udělá. Potom se mohou druzí učit z jejich příkladu, a toto se dá nazývat vnitřním, nebo vnějším učením. Není to totéž jako u mého otce, abych se s nimi rozdělil o svou zodpovědnost. Budu pouze šťasten, že jsem nalezl žáky, kteří mě potěší, sloužíce nepodmíněně Bohu Jeho vlastním Způsobem.