Část II

SCA 324-328. Následujících pár otázek a odpovědí vychází z poznámek Sri Chinmoye z jara roku 1996, které pronesl ke svým žákům, kteří pracují v OSN

Myslíš si stále, že potom, co bylo ve Spojených Národech uděláno tolik nemoudrých věcí, mohou být nadále nástrojem světového míru?

Sri Chinmoy: Co se týče záležitostí světového míru, jsou pro mne Spojené Národy stále tím nejlepším Božím Nástrojem, — nezáležíc na tom, kolik nemoudrých věcí je uděláno těmi, kteří jsou v OSN, s OSN a pro OSN — od těch nejvyšších až po ty nejnižší. Kdyby Spojené Národy totálně zklamaly, nevěřím, že by někdy jakákoli jiná světová organizace uspěla. Sen Spojených Národů, jejich vize a skutečnost Spojených Národů přišla od toho Nejvyššího, Absolutně Nejvyššího. Pro uskutečnění světového Míru jsou chrám OSN, oltář OSN, srdce OSN a duše OSN s ničím nesrovnatelné. Spojené Národy nejsou pouhou budovou, jsou rezervoárem božského Světla pro projevení světového míru. Samozřejmě, že mohou být něčím naprosto jiným, pokud jako instrument nekonají správnou věc, a nechtějí se stát správnými nástroji. Pokud nemají nástroje dobrou vůli, co zmůže chudák Vnitřní Pilot Spojených Národů dělat?