Co se tě ptá moje duše?

Sri Chinmoy: Proč musíš myslet na duši v tomto stádiu tvého duchovního vývoje? Neustále a věčně máš mne, a proto nemusíš myslet na svou duši. Já se o ni postarám. Mysli pouze na Nejvyššího a modli se pouze k Nejvyššímu. V tomto okamžiku nemůžeš svoji duši vidět. Pouze Bůh ví, kdy jí budeš moci uvidět. Ale vidíš mne. Jestliže ve mne věříš, budu schopen tě vzít přímo k Nejvyššímu Absolutnu. Uvidíš-li někdy, jak tvoje duše medituje na mou transcendentální fotografii, řekneš: „Proč musíme cokoli dělat, dokud máme tuto fotografii?“ Čím výše a hlouběji půjdeš, tím více si budeš cenit mé transcendentální fotografie.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 8.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2014.

Toto je 1157th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 8, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »