Co se tě ptá moje duše?

Sri Chinmoy: Proč musíš myslet na duši v tomto stádiu tvého duchovního vývoje? Neustále a věčně máš mne, a proto nemusíš myslet na svou duši. Já se o ni postarám. Mysli pouze na Nejvyššího a modli se pouze k Nejvyššímu. V tomto okamžiku nemůžeš svoji duši vidět. Pouze Bůh ví, kdy jí budeš moci uvidět. Ale vidíš mne. Jestliže ve mne věříš, budu schopen tě vzít přímo k Nejvyššímu Absolutnu. Uvidíš-li někdy, jak tvoje duše medituje na mou transcendentální fotografii, řekneš: „Proč musíme cokoli dělat, dokud máme tuto fotografii?“ Čím výše a hlouběji půjdeš, tím více si budeš cenit mé transcendentální fotografie.