Část I

SCA 346-351. Sri Chinmoy meditoval 9. prosince 1998 na Havajské univerzitě v aule Thomase Jeffersona se zaměstnanci univerzity a dalšími hledajícími. Následně odpovídal na duchovní otázky.

Poslední dva roky se na univerzitě snažíme dát dohromady meditační skupinu, ale nedaří se nám nikoho získat. Není mi jasné, proč se tak děje. Mohl byste nám něco poradit?

Sri Chinmoy: Existují dva způsoby. Jeden je způsob květiny a ten druhý je způsob matky. Když květina rozkvétá, její vůně a krása přivábí lidi, aby ji obdivovali a získávali od ní radost. Jdeme do zahrady a ihned vidíme nějakou květinu. Květina nepřijde za námi, my jdeme za květinou. Květina se svou okouzlující krásou a vůní zůstává tam, kde vyrostla. My proto přicházíme za květinou a přijímáme od ní božské kvality. To je jeden způsob.

Druhý způsob je způsob matky. Matka cítí, že celý svět je jejím stvořením. Každá lidská bytost je jejím dítětem. Když dítě pláče, matka možná není fyzicky nablízku. Řekněme, že je v domě, kde je mnoho květin. Dítě pláče po mléku nebo po nějaké hračce. Jakmile dítě začne plakat, matka za ním přiběhne. Dítě nemůže přijít za matkou, protože je ještě malé. Umí jenom plakat. Je na matce, aby přišla za dítětem a zjistila, co potřebuje, ať už je to mléko, hračky nebo sladkosti nebo cokoliv jiného. Potom matka dá dítěti, co potřebuje.

Takže někteří duchovní Mistři se domnívají, že lidé musí přijít za nimi. Jsou jako květiny a lidé musí přijít k nim, když něco potřebují. Jiní Mistři jsou zase toho názoru, že lidé kolem nich jsou všichni jejich dětmi, a všechny mají hlad. Každé možná nemá stejný hlad, ale je povinností matky, aby šla za svými dětmi a dala jim vše, co potřebují.

Existuje i třetí kategorie duchovních Mistrů, jako je Šrí Rámakrišna. Ten ve svém životě používal obě metody. Byl to jeden z našich duchovních Mistrů nejvyššího řádu. Pocházel z Bengálska a já jsem se v této inkarnaci narodil také v Bengálsku. V jednu chvíli řekl: „Chovej se jako květina.“ V Dakšinešvaru za ním přišlo mnoho, mnoho hledajících. Na druhou stranu jel na mnohá jiná místa. On sám navštívil mnoho hledajících a lidí, kteří měli vnitřní světlo. Třebaže nebyli přísně vzato duchovní, měli veliká srdce, větší než největší. Aby pozvedl vědomí nejenom Bengálska, nejenom Indie, ale i celého světa, navštěvoval různé lidi, aby zvětšil jejich inspiraci, aspiraci a další dobré kvality. Šrí Rámakrišna tedy používal obě metody.

Já kráčím ve stopách Šrí Rámakrišny. Žiji v Americe a zde jsem se stal květinou. Lidé z celého světa jezdí za mnou a přijímají vše, co mohu nabídnout. Na druhou stranu, stal jsem se také matkou. Jezdím z místa na místo. Za ta léta jsem byl na mnoha, mnoha, mnoha místech. Když cestuji, vidím některé hledající, jako jste vy. Přichází za mnou s veškerou upřímností a odhodláním. Nemusí to být moji žáci, vůbec ne! Pokud jim ale mohu posloužit, cítím, že jsem něco udělal pro Boha — stvoření.

Uctíváme Boha — Stvořitele a sloužíme Bohu — stvoření. My všichni jsme Bůh — stvoření. Přišel jsem nyní za vámi se svým zbožným životem, abych vám sloužil. Doufám, že jsem vám to objasnil.

Na Havaj jsem přijel několikrát. Poprvé jsem zde byl asi před dvaceti pěti lety a od té doby jsem zde byl už vícekrát. Přijíždím sem, abych sloužil hledajícím na Havaji.

Havaj má kvality, které okouzlují naše srdce a naše životy. Dostala také zvláštní požehnání mnoha, mnoha duchovních osobností ve vnitřním světě. Můžete je nazývat bohy a bohyněmi, ale pro mě jsou všichni bohové a bohyně duchovními osobnostmi nejvyššího řádu. Havaj má tedy velice zvláštní požehnání seshora nebo zevnitř.

Na druhou stranu, Havaj má svoji zvláštní roli. Není to jenom stát se zvláštní přitažlivostí, ale je to také stát, který může nabídnout osvícení těm, kteří sem přijeli kvůli vnitřním objevům. Pokud jde o vnější objevy, lidé zde vidí mnoho okouzlujících a přitažlivých věcí. Pokud ovšem přijeli na Havaj meditovat, nepochybně přijmou mír, světlo a blaženost v bezmezné míře. Musíme vědět, kvůli čemu jsme sem přijeli — jestli kvůli vnější přitažlivosti Havaje, nebo kvůli vnitřnímu osvícení, nebo kvůli obojímu. To, co nám zde může nabídnout vnější svět, přijmeme s vrcholným smyslem pro čistotu. A to, co nám zde může nabídnout vnitřní svět, přijmeme s nejvyšší oddaností.

Odpusťte mi, toto není odpověď na vaši otázku, jenom jsem se snažil vyjádřit svoje vnitřní pocity a vnější pozorování tohoto místa.