Všiml jsem si, že máte na stole obrázek Kálí. Kolem Kálí je spousta nedorozumění, dokonce i mezi duchovními lidmi.

Sri Chinmoy: Každý hledající má svoji pravdu. Nemohu říci, že to, co já cítím o matce Kálí, je naprosto správné, a že vaše představa o ní je zcela špatná. To by byl vrchol mé hlouposti a absurdity. Já mohu mluvit jenom o tom, co mám ve svém pokoji, ve svém bytě. Nevím, co mají jiní ve svých bytech a ani se to nesnažím zjistit. Pro mě Matka Kálí představuje moc Nekonečna. Jmenuje se Kálí. Kálí znamená „čas“ a „čas světa za“. Ona nese poselství Nekonečna, Věčnosti a Nesmrtelnosti. Také transcenduje to, co má a čím je. Ona je Absolutním v ženské podobě všude tam, kam sahá moje vnitřní realizace. Můžete říci, že ona je Absolutním. Ztělesňuje aspekt moci. Jakožto Matka ztělesňuje všechno: mír, světlo, blaženost a všechny ostatní božské kvality. Také všechno urychluje. V určité rodině je mnoho členů. Když o něco požádáte jednoho člena, aby pro vás něco udělal, může to tomu člověku trvat pět let; pokud požádáte někoho jiného, můžete to dostat během okamžiku, pokud je ovšem váš pláč nebo vaše aspirace upřímná.

Tato Matka, Matka Kálí, představuje aspekt Absolutního Nejvyššího a zároveň je sama Nejvyšším. Jestliže chceme oddělit části našeho těla, můžeme říci: „toto jsou mé ruce, toto jsou mé nohy, toto jsou mé oči,“, a tak dále. Ale všechny jsou nedílnou součástí téhož těla. Kdybych neměl nohy nebo ruce nebo oči, byl bych nedokonalý. Mé tělo se skládá ze všech svých částí současně. Ona je tedy současně určitou částí Absolutního Nejvyššího a zároveň je Absolutním Nejvyšším. Je také Matkou rychlosti. Všechno dělá rychleji než nejrychleji.

Matka Kálí také osvěcuje naše nedokonalosti. Na Západě používáme pojem „hřích“. Ale podle indické duchovní filozofie hřích neexistuje, existuje jenom nedokonalost. Já jsem nedokonalý; proto dělám nemálo věcí špatně. Dokud budu nedokonalý, budu tyto věci dělat špatně pořád. Ale co máme na mysli, když mluvíme o hříchu? Je-li náš Zdroj — Bůh, Absolutní Nejvyšší, čistší než nejčistší, jak bychom si mohli libovat v potěšení hříchu? Můžeme pouze říci, že jsme nedokonalí.

Dítě se může naučit písmenům „A“: „B“: „C“, ale možná ještě neumí všechna písmena, kdežto jeho matka a otec dovedou přečíst všechno. Dítě se pomalu a postupně naučí celou abecedu a během několika let bude moci číst velké knihy. Ale začíná s abecedou a občas dělá chyby. Lidské bytosti jsou nedokonalé přesně tímto způsobem. Naším cílem je dospět k dokonalosti.

Na druhou stranu, dokonalost nemá pevně stanovené hranice. Dokonalost neustále transcenduje samu sebe. Student může mít dojem, že bude dokonalý, až získá bakalářský nebo doktorský titul. Potom ten titul získá a zjistí, že se musí naučit mnohem více. Najednou má pocit, že nic neví. Moudrost nebo poznání je jako rozlehlý oceán. Student má pocit, že jeho titul je jako pár kapek v moři poznání.

Řekněme, že jste během let udělal mnoho věcí špatně, právě protože jste nedokonalý. Budete-li se modlit k Matce Kálí, budete-li plakat a plakat a plakat, ona osvítí všechny vaše nedokonalosti.

V naší indické filozofii má Bůh, Nejvyšší, tři aspekty: Boha Stvořitele, Boha Ochránce a Boha Přeměnitele. Mnoho a mnoho staletí jsme místo slova „přeměna“ používali slovo „zkáza“. Naše indická trojice se skládá z Brahmy, Višnua a Šivy: Brahma je Bůh — Stvořitel, Višnu je Bůh — Ochránce a Šiva je Bůh — Přeměnitel. Nic neničíme; pouze přeměňujeme. Kdybychom ničili, co by nám v životě zbylo? Řekněme, že jsem udělal něco špatného, na někoho se zlobím a dal jsem mu pořádný políček. Podařilo by se mi snad napravit moji chybu tím, že bych si odřízl ruku? Ne! Ten špatný čin přišel z mé mysli. Musím používat svoji mysl správným způsobem, abych nikomu neubližoval. Naopak, dám najevo pouze svoji náklonnost a soucit. Takže třetím aspektem Boha je přeměna, nikoli zkáza.

Když Matka Kálí jedná s lidskými bytostmi, s hledajícími nebo aspiranty, někteří mají veliký strach z jejího aspektu moci. Mají pocit, že za ta léta udělali mnoho špatných věcí a že jim Matka Kálí nedá najevo soucit, nýbrž je zničí. Ale ona neničí, pouze přeměňuje.

Božská Matka má čtyři aspekty: Mahéšvari, Mahákálí, Mahálakšmí a Mahásarasvatí. Z těchto čtyř aspektů je Matka Kálí určena pro nejvyšší rychlost a výšku. Můžeme dokonce říci, že nás může vzít na nejvyšší úroveň dříve než nejdříve. Ostatní aspekty Božské Matky mají pocit, že závod lze vyhrát tehdy, když běžíte pomalu a jistě, ale tato Matka říká: „Dokonce i když poběžíš nejvyšší rychlostí, rychleji než nejrychleji, neznamená to, že upadneš.“

Na druhou stranu, toto všechno říkám ze svého vlastního úhlu pohledu, z mé vlastní realizace. Každý člověk má svůj vlastní způsob, jak se dívat na Matku Kálí.